Healing sessioner

Att hela människan som helhet

Att hela människan som helhet

Många upplever sig inte vara fullt ut sedda i möten med vården. Ofta är läkare och terapeuter tvingade av systemet att prioritera effektiva och snabba lösningar på enskilda problem, snarare än att läka sin patient som helhet. Utvecklingen med appläkare är ett obehagligt tydligt exempel på vad vi som samhälle godkänner som vård idag: bara genom att titta på den andra genom skärmen tänker man sig kunna diagnostisera och vårda en människa. Men hela människan kan omöjligen omfattas enbart med synsinnet. En sanning som helt fallit i glömska är att människan också har en osynlig, andlig aspekt.

 

 

Egna övningar i självkännedom

 

Man kan dock urskilja en reaktion mot den ytliga och stela bild av människan som målas upp av det rådande samhället. Många känner att de saknar kännedom om en viktig bit av sig själva. Just därför tar de sig för att på egen hand utforska sina andliga djup med de metoder som de nu har till hands, såsom tarot, meditation, yoga, och mycket annat. Dessvärre kan en sådan utforskning av det inre livet vara svår att företa sig på egen hand. En risk är att man tappar lusten och ger upp vid minsta hinder. En annan risk är att man överrumplas av nya insikter om sig själv, och har svårt att hantera detta.

 

Låt dig vägledas

 

För att försäkra sig om att ens andliga resa blir så trygg och givande som möjligt kan det vara bra att söka sig till någon med professionell erfarenhet av dessa saker. På healing sessioner i Nyköping undersöks dina andliga förutsättningar och blockeringar för att hjälpa dig nå nya höjder. Healingledaren är erfaren, utbildad i uråldriga mysterietraditioner, och ger dig verktyg för att vägleda dig i din egen andliga praktik. Om du känner att detta kunde vara dig till gagn finns mer information här: https://www.kirsimarjahealing.se/