Stamspolning

En stamspolning fixar problemen med avloppet

En stamspolning fixar problemen med avloppet

Några tydliga tecken på att man har början till stopp i avloppet är att det luktar illa från rören och att det tar tid för vattnet att rinna ner i diskhon eller i badrummet. Inte sällan hör man även bubblande ljud då vattnet rinner ner. Stoppet orsakas ofta av fett och avlagringar som sätter sig fast på rörstammarnas insida och det händer även att föremål som inte alls ska spolas ner fastnar. 

För att komma tillrätta med problemen kan man göra en stamspolning. Man kan också passa på att göra en besiktning av rören invändigt för att se så att ingen del är skadad. Vid en stamspolning rengörs rören invändigt med hjälp av en speciell maskin. Den sprutar in hett vatten under ett kontrollerat tryck som är noga uträknat och anpassat till både fastigheten och rörsystemet. Hela processen följer även ett särskilt schema.

 

Därför är regelbunden stamspolning alltid bäst

Fett, avlagringar, smuts och oönskade föremål sliter på rörstammarna och gör att de åldras snabbare, men kan även göra att de går sönder. Har man stopp i avloppet och ska göra en stamspolning kan det därför vara bra att samtidigt göra en rörinspektion för försäkra sig om att rören är hela. Det bästa är om man gör en stamspolning regelbundet i förebyggande syfte i sin fastighet ungefär vart tredje år. Då hinner aldrig smuts och avlagringar fastna och ställa till problem. 

 

Höjer fastighetens värde

Stamspolning förlänger rörstammarnas livslängd och höjer på så vis även fastighetens värde. Vid en stamspolning dokumenteras arbetet i ett protokoll och man kan också videofilma rören invändigt för att se om det finns några svagheter som bör åtgärdas. Dokumentationen kan även ses som en värdehandling då den går att använda vid en eventuell försäljning av fastigheten. Den kan bevisa att  rörstammarna är i gott skick och att de rengjorts regelbundet.