bolagsbildning

Bolag i Sverige

Bolag i Sverige

Det finns idag cirka 1,9 miljon registrerade företag i Sverige. Summan varierar med bolagsbildningar och nedläggningar eller konkurser, men antalet företag har varit ungefär likvärdig i många år nu. I Sverige är det mycket enkelt att starta bolag och det finns även en mängd olika företag som just hjälper andra företag både när det gäller bolagsbildning och all typ av drift av bolaget som fakturering, inköp, olika ekonomiska stöd med mera. Bolag som hjälper andra bolag vid bolagsbildning har med åren blivit en stor marknad och blivit en typ av bolag som växer med åren.

 

Olika slags bolag

De olika bolagsformerna som finns är: aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma och ekonomisk förening. Det finns även en slags bolag som drivs ideellt, som privatperson eller som enkelt bolag, men dessa bolagsformer brukar inte ses som egentliga företagsformer. Vilken företagsform man väljer vid en bolagsbildning beror på hur mycket kapital man vill satsa, hur många delägarna det ska vara, vilket ansvar varje delägare ska ha, var företaget ska ligga, om man kommer bedriva företagets verksamhet i mer än ett land med mera.

 

Att starta företag

När man bestämt sig för att starta en bolagsbildning i Stockholm, eller någon annan stad, så är klokt att ta hjälp av en rådgivare för att utröna vilken bolagsform man önskar bilda och en mängd andra teoretiska och praktiska beslut som måste fattas. Det kan gälla var bolaget ska ligga, om branschen man tänkt satsa på är lukrativ, vad man behöver för att bolaget ska fungera och vara framgångsrikt med mera. Om man redan före start har fått testa sin idé och vet exakt hur man ska gå till väga, så kommer det bespara mycket energi och pengar i längden. När man väl gått igång med sin bolagsbildning så är det bara att sätta sig bakom ratten, trampa på gasen och njuta av resan.