bouppteckning

Hjälp med bouppteckning kan underlätta i sorgen

Hjälp med bouppteckning kan underlätta i sorgen

När en person dör så är det mycket som behöver ordnas. Abonnemang ska sägas upp, bohaget ska tas om hand och det ska fixas med begravning, gravplats, gravsten och dödsannons. För mitt i sorgen så rullar världen ändå på och saker måste styras upp.

En bra begravningsbyrå och präst hjälper till med mycket då det handlar om begravningen men även genom att ge stöd och vägledning i hur man kan hantera sorgen. När det kommer till en person man älskat så vill man ofta ge honom eller henne ett vackert farväl. Begravningen är också ett sätt för anhöriga att fullt ut förstå att personen inte längre finns med och det kan bli en vändpunkt för att kunna börja gå vidare och bearbeta sorgen.

En människa som levt ett helt liv kan lämna efter sig väldigt många materiella ting, de kan ha allt från ett högt monetärt värde till att inte vara värda någonting. Sedan finns det ofta saker som har ett sentimentalt värde, vilket kan vara svårt att värdera överhuvudtaget. Bouppteckning är en slags inventering av en persons tillgångar som görs vid dödsfall.

Det handlar om juridiska dokument, tillgångar samt skulder och fungerar även som en legitimitetshandling som visar vem eller vilka som har rätt att agera i dödsboet. Dödsbodelägarna är de som är arvsberättigade efter den som avlidit.

Om det finns flera dödsbodelägare så kan det vissa gånger uppstå konflikter, då kan det vara bäst att överlämna dödsboförvaltningen till en utomstående eller ansöka hos tingsrätten om en boutredningsman. Nordins Juristbyrå AB har stor erfarenhet när det kommer till detta, de åtar sig uppdrag genom fullmakter att förvalta och avveckla dödsbon. Det är mycket att tänka på vid en bouppteckning och det är viktigt att den blir komplett samt korrekt utförd, därför kan det vara en mycket god idé att anlita en erfaren jurist som kan hjälpa till vid upprättandet.