Luft/Luft värmepump

Minska kostnader med luft/luftvärmepump

Minska kostnader med luft/luftvärmepump

I det klimat vi lever i behöver vi ständigt vara uppmärksamma. Under stora delar av året behöver våra bostäder och vissa andra byggnader värmas upp. Det finns många metoder och sätt att åstadkomma uppvärmning och inte alla sätt passar alla byggnader. Förutom det att vi behöver tillräckligt varma bostäder önskar vi också att uppvärmningen sker till en rimlig kostnad. Att hitta den optimala uppvärmningen är inte alltid enkelt.

Ett enplanshus med öppen planlösning är idealiskt för luft/luftvärmepump. Pumpen tar överskottsvärme från utomhusluften och värmer huset. Behövs kompletterande värme kan direktel och/eller kamin användas.

 

Vad skiljer de olika pumparna åt?

Förutom luft/luftvärmepump används värmepump av modell luft/vattenvärmepump som ansluts till husets vattenburna system; alltså radiatorer och liknande. Luft/luftvärmepumpen sprider den cirkulerande inomhusluften. Till skillnad från luft/vattenvärmen kan den inte värma vatten men den kan något helt annat. Den kan vändas och användas som AC när huset behöver kylas!

En luftvärmepump är sett ur ekonomisk synvinkel en bra investering, då den kommer att sänka dina elkostnader ordentligt. Använder du den som AC under värmebölja är det inte lika billigt, men du slipper köpa separata fläktar och det är mycket värt.

 

 

Luft/luftvärmepump och installation

Ytterligare en stor fördel med luft/luftvärmepumpar är att de är lätta att installera och inte består av många komponenter. Själva pumpen behöver sitta vid en yttervägg och på utsidan kommer den vara ansluten till den yttre enheten där luftintaget sker. Filter behöver bytas då och då men en bra luft/luftvärmepump håller hemmet varmt utan problem i många år med minimalt med underhåll.

För dig som funderar på om en luft/luftvärmepump är det rätta är det enkelt att ta kontakt med en tillverkare/installatör. De kan avgöra vad som passar i just ditt hem och ge dig en offert. Sedan njuter du av okrånglig uppvärmning!