advokat

Att hitta rätt i en juridisk process

Att hitta rätt i en juridisk process

Har du hamnat i en tvist, ska gifta dig och vill skriva ett äktenskapsförord, blivit stämd eller behöver hjälp i en migrationsprocess så är det en god idé att ta hjälp av en jurist eller en advokat. Nästan alla människor har någon gång hamnat i en situation där de behöver juridisk hjälp eller rådgivning men få vet skillnaden på att vända sig till en jurist eller en advokat. 

 

Jurist eller Advokat

Både en jurist och en advokat besitter en juridisk utbildning men advokat är en skyddad titel och kan endast utfärdas av advokatsamfundet. Det krävs, förutom en kandidatexamen i juridik eller en juristexamen, dessutom 3 års praktisk erfarenhet av juridiskt arbete samt en avlagd advokatexamen, för att få kalla sig advokat. 

Titeln jurist är dock inte skyddad vilket i realiteten innebär att vem som helst har rätt att kalla sig för jurist. En jurist står inte under Advokatsamfundets och Justitiekanslerns tillsyn och är ej skyldig att iaktta god advokatsed. Detta innebär att till skillnad från en advokat är juristen inte förpliktigad att vara lojal mot sin klient och står inte under tystnadsplikt. 

 

 

Att tänka på inför ditt val

Många har en fördom om att advokater endast hanterar brottsmål. Men gällande det dagliga arbetet så kan en jurist och en advokat mycket väl ägna sig åt samma saker. Dock är det endast advokater som får åta sig uppdrag som offentlig försvarare för en misstänkt brottsling.  

Vad som passar dig bäst beror givetvis på vilken typ av juridisk situation du befinner dig i. Det är däremot alltid viktigt att ha en juridisk rådgivare som är professionell, engagerad och som tillvaratar dina intressen. 

Hitta gärna någon som specialiserar sig på din typ av ärende och som har en lokal förankring. En lista på advokater hittar du på advokatsamfundets hemsida, alternativt kan du göra en sökning på internet, exempelvis ’Jurist i Göteborg’. Ett exempel på en advokatfirma som arbetar med bland annat Migrations- och asylrätt, brottmål och familjerätt är Advokatfirman O&P.