skicka paket

Pappers- och massaindustrin

Pappers- och massaindustrin

Pappers- och massaindustrin är enormt stor och har en lång historia då det är en industri som funnits länge, redan på 1500-talet anlades det första pappersbruket. Vanligtvis sker all produktion av papper och massa vid samma bruk men kan även tillverkas på olika separata bruk. Allt papper tillverkas av träd och nästan alla olika sorters trädsorter går att utnyttja, men vanligast är eukalyptus, asp, björk, gran och tall. Pappersindustrin i Sverige har haft en stor betydelse för den svenska exporten och har haft ett långt samarbete med schenker privpak. Inte bara genom att Schenker fraktat många industridelar till fabriken, utan även genom allt papper som produceras. Om det inte vore för pappersindustrin skulle det inte finnas några kartonger att packa produkter i, vilket gör att man inser hur viktig industrin är. En värld utan papper är svår att föreställa sig då det är en del av det som alla använder i vardagen. Pappersmassa kan framställas både kemiskt och mekaniskt med hjälp av slipar eller kvarnar, där pappersmassan pumpas ut till en pappersmaskin eller till en torkmaskin.

I ett pappersbruk är det ett stort antal olika maskiner som krävs för att produktionen ska rulla på optimalt. Många av maskinerna är enormt stora och skulle de gå sönder och behöva bytas ut eller få en reservdel så krävs det rätt sorts fraktlösning. Hos Schenker är man vana vid att arbeta med pappersindustrin och vet vilka krav som ställs när industridelar ska fraktas. Det är tunga, känsliga och dyrbara produkter som behöver hanteras på rätt sätt med tanke på hygien och luftfuktighet. Dessutom ser Schenker till att rätt lastbärare används och har egen personal som ansvarar för säkerheten hela vägen.

Ibland behöver reservdelar beställas från andra sidan jordklotet till exempel men det är inga problem med rätt fraktlösning. Vare sig det är sjöfrakt, lastbilsfrakt eller flygfrakt så går det att ordna med en bra logistik.